Буріння свердловин

INTER ENERGY GROUP пропонує послуги з буріння свердловин: вертикальних, похило-спрямованих, горизонтальних, розвідувальних та експлуатаційних. Компанія здійснює комплексний інженерний супровід процесу буріння свердловин, що включає:
 • розробку всієї проектної-кошторисної документації
 • розробку природоохоронних заходів при бурінні нафтових і газових свердловин
 • контроль за параметрами розрахунків буріння
 • спуск обсадних колон
 • вибір і поставку бурового обладнання
 • послуги супервайзінга бурових робіт
 • супровід процесу буріння свердловини, в тому числі: відбір керна, каротаж, перфорацію, інженерний супровід бурових розчинів

Капітальний ремонт свердловин

INTER ENERGY GROUP пропонує ефективне проведення робіт з капітального ремонту свердловин, кваліфіковане використання сучасного комплексу обладнання, матеріалів і технологій. Компанія виконує наступні види робіт:
 • ремонтно-ізоляційні роботи: відключення обводнених інтервалів і окремих пластів цементом і полімерами, виправлення або нарощування цементного кільця
 • цементування свердловин
 • виконання аналізу тампонажних матеріалів, розробка рецептур цементних розчинів
 • усунення негерметичності експлуатаційної колони: тампонування, установка пластиру, спуск додаткової обсадної колони меншого діаметру, часткова зміна експлуатаційної колони
 • усунення аварій, що сталися в процесі експлуатації або ремонту свердловин
 • витяг підземного обладнання з свердловин після аварії, очищення забою від сторонніх предметів, ловильні роботи в свердловинах та ін.
 • перехід на інші горизонти і прилучення пластів
 • впровадження і витяг пакерів-відсікачів
 • підземні роботи, пов’язані з бурінням: зарізка нового стовбура з метою ліквідації аварії, що виникла в свердловині в процесі експлуатації, зарізка нового стовбура для розкриття додаткових продуктивних потужностей зі стовбура низькопродуктивних й обводнених свердловин
 • дослідження свердловин: дослідження насичення і виробітку пластів, визначення технічного стану експлуатаційної колони (ВТСЕК), проведення геофізичних досліджень в горизонтальних свердловинах
 • консервація і розконсервація свердловин

Інтенсифікація
свердловин

Підвищення нафтогазовіддачі пластів

Для оптимізації видобутку вуглеводнів, значного збільшення дебіту свердловин компанія INTER ENERGY GROUP пропонує випробувані методи інтенсифікації припливу газу:

 • технологія гідророзриву пласта (ГРП)
 • кислотна обробка свердловин (КОС)
Технологія гідророзриву пласта (ГРП)

Гідророзрив пласта – один з найбільш затребуваних методів при капітальному ремонті свердловин, інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин і збільшення прийомистості нагнітальних свердловин.

ГРП дозволяє реабілітувати свердловини, що простоюють, з яких видобуток нафти або газу традиційними способами вже неможливий або малорентабельний.

Сьогодні ГРП також застосовується для розробки нових нафтових і газових пластів з низьким дебітом, з яких є нерентабельним витяг нафти традиційними способами.

Для виконання ГРП INTER ENERGY GROUP має все необхідне спеціальне обладнання – флот гідророзриву пласта: насоси, змішувачі, парк кислотостійких ємностей.

INTER ENERGY GROUP успішно реалізує технологію ГРП завдяки тому, що фахівці Компанії постійно вивчають кращий світовий досвід, відстежують найновіші тенденції в розвитку спеціалізованої техніки.

INTER ENERGY GROUP виконує повний спектр послуг з гідророзриву пласта, включаючи:

 • соляно-кислотний розрив (СКР), який застосовується в карбонатних колекторах
 • кислотний гідророзрив пласта (КГРП), який застосовується в карбонатних колекторах
 • ГРП із застосуванням рідин на вуглеводневій основі
Кислотна обробка свердловин (КОС)

INTER ENERGY GROUP пропонує проведення кислотної обробки свердловин як ефективний метод очищення продуктивного пласта від продуктів забруднення, які потрапляють або утворюються в призабойній зоні в процесі буріння, цементажу обсадної колони, при експлуатації свердловини.

КОС збільшує проникність порід, а отже і продуктивність нафтових, газових свердловин, а також – прийомистість нагнітальних свердловин.

Компанія INTER ENERGY GROUP має значний досвід проведення соляно-кислотних обробок (СКО) карбонатних колекторів і глино-кислотних обробок (ГКО) на теригенних колекторах

Ефективне проведення КОСзабезпечується завдяки:
 • наявності повного комплексу обладнання для КОС та парку кислотостійких ємностей
 • індивідуальному підходу до підбору і розробці рецептури соляно-кислотних складів, що застосовуються, з урахуванням конструкції свердловини і фізико-хімічних властивостей пластів і флюїдів, що добуваються
 • проведення досліджень розчинності шламу обраними кислотними розчинами і перевірці сумісності розчинів з пластовими флюїдами
 • забезпечення доставки кислотних розчинів в найменш прийомисті ділянки пласта
Склад кислотних розчинів, що застосовуються Компанією:
 • інгібітори корозії, що надійно захищають свердловинне обладнання
 • взаємні розчинники, які перешкоджають утворенню жорстких емульсій в пласті
 • комплексоутворювачі, які запобігають утворенню водонерозчинних солей
 • поверхнево-активні речовини, що поліпшують винос продуктів реакції кислотного розчину з породою
 • сповільнювачі реакції, які дозволяють забезпечити більшу глибину проникнення кислоти, а отже і більш глибоку обробку пласта
 • використовуються в разі потреби: стабілізатори глин, знижувачі тертя, деемульгатори тощо

Продаж природного газу

Група IEG – компанія з повним виробничим циклом, що включає в себе: видобуток вуглеводнів і реалізацію природного газу кінцевим споживачам, а також в найближчих планах – реалізація LPG через мережу власних АГЗС.

Газовий трейдинг займає важливе місце в структурі “INTER ENERGY GROUP”. IEG-trading – це стабільний і надійний постачальник природного газу та інших енергоресурсів на паливно-енергетичному ринку України. Компанія бере активну участь у розвитку українського ринку газу, створенні рівних, прогнозованих і стабільних законодавчих умов для учасників ринку.

Наявність власних родовищ, професійний стратегічний менеджмент, успішний стабільний досвід роботи з гігантами металургії та енергетики, а також багаторічні контракти з великими газодобувними підприємствами України та Європи, роблять компанію найбільш конкурентоспроможною і дозволяють Групі IEG впевнено займати лідируючі позиції на внутрішньому ринку газу, що в свою чергу дає можливість створювати максимально вигідні умови роботи для своїх контрагентів.

 • Постачання газу власного виробництва.
 • Імпорт газу.
 • Довгострокові контракти, як з постачальниками, так і з споживачами природного газу.
 • Забезпечення газом великих виробничих підприємств.
 • Гнучкі умови оплати: подекадна оплата, оплата з відстрочкою платежу.
 • Конкурентоспроможні ціни.
 • Гарантування виконання умов поставок газу.

Ультразвуковий контроль зварних стиків труб (УЗК)

INTER ENERGY GROUP пропонує проведення ультразвукового контролю зварних з’єднань (ультразвукова дефектоскопія) Це – один з найбільш інформативних методів контролю якості металевих конструкцій і виробів, які мають зварні шви (труби, рейки). Ультразвуковий контроль дозволяє з’ясувати, наскільки надійною залишається конструкція, і як довго будуть функціональними зварні шви.
За допомогою ультразвукового контролю зварних швів можна виявити такі дефекти:
 • механічні пошкодження (тріщини, відколи)
 • ознаки втоми металу
 • зміна хімічного складу
 • наявність неметалевих вкраплень
 • наявність пустот
Ультразвуковий метод неруйнівного контролю застосовується для перевірки якості таких виробів:
 • литі заготовки
 • ковані вироби і заготовки
 • залізничні рейки
 • арматура та інші вироби, що використовуються в будівництві
 • труби (водопровідні, газові та ін.)
Фахівці INTER ENERGY GROUP гарантують методичний та ретельний підхід до проведення УЗК з використанням найсучаснішого обладнання. Компанія має в своєму розпорядженні якісно оснащену мобільну лабораторію для проведення досліджень.